Για το pamekke

To  pamekke.blogspot.gr  υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν εκφράζει επίσημα το ΚΚΕ ή άλλες οργανώσεις που συνδέονται μ' αυτό και ως εκ τούτου, το ΚΚΕ ή οι άλλες οργανώσεις δεν φέρουν καμμία ευθύνη για ότι αναρτάται εδώ.